เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 0730 นาฬิกา พันโทสมชิด ฉายฉันท์ สัสดีอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นำกำลังพลร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขตเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประมาณ 550 คน