ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพและประชาชนจิตอาสาฯลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่8 สิงหาคม 2561 เวลา 0930น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดโดยมี สมาชิกศูนย์ศิลปชีพ,ส่วนราชการ อำเภอโพธิ์ชัย , นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมในพิธีกว่า 400 คนต่อจากนั้น ผบ.มทบ27 พร้อมด้วย ส่วนราชการ ,นักเรียน ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ป่าชุมชนวัดหงษ์ทองคณาราม ม.20 บ.หนองแวงใหญ่ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำมีความสำคัญต่อประเทศเนื่องจาก ป่าต้นน้ำเป็นแหล่งผลิตน้ำตามธรรมชาติซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระทัยและตระหนักถึงความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าต้นน้ำเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จนเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ และหันกลับมาร่วมกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าต้นน้ำ ตลอดจนรวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ตลอดไป