เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ต.ค.62 เวลา 1400 น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ร่วมกับ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยโสธร (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นาย สมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น.2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน