ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่บ้านนาโพธิ์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

จากเหตุการณ์พายุโพดุลและคาจิกิเข้าพัดถล่มพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อเดือนปลายเดือน ส.ค.62 ที่ผ่านมา ทำให้ พนังกั้นลำนำ้ยังขาดที่ บ.ท่าทางเกวียน บ.ท่าเยี่ยม และ บ.ท่าโพธิ์ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทำให้มีเศษวัสดุ และดินทรายไหลทับถมที่นาเกิดความเสียหาย ราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ซึ่งรัฐบาลโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบให้ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้นำกำลังทหารในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 เข้าช่วยเหลือนำร่องให้แก่ประชาชน 2 ราย คือ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และนางเนาวรัตน์ ไชยจักร ราษฎร บ.ท่าโพธิ์ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. ที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่นาถูกทรายทับถมเสียหาย จำนวน 8 ไร่เศษ และ 3 ไร่ ตามลำดับ โดยได้ทำการปรับพื้นที่นาและนำทรายออกจากนาของราษฎรอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 เวลา 1400 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และขอบคุณ กำลังพลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน จาก กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ณ บ.ท่าทางเกวียน ต.ท่าโพธิ์ อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. ในการนำเศษซากปรักหักพังและดินทรายออกจากที่นามาเป็นระยะเวลา 1 เดือนเศษ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงที่นาให้ราษฎรแล้วเสร็จ ทั้ง 2 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงดิน โดยได้ใส่ปุ๋ยบำรุงดินและปลูกพื้นตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยสร้างแร่ธาตุให้กับดิน ต่อจากนั้นพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จะเข้าดำเนินการปรับรูปแบบที่นา รวมทั้งปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินให้พร้อมในการทำการเกษตรได้ คาดว่าใช้เวลา 1 เดือน ในการเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเจ้าของนาอย่างยั่งยืนต่อไป