วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1800 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เป็นการขอขมาพระแม่คงคา และเพื่อเป็นการสร้างความสุข สนุกสนาน สมัครสมานสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีอัญเชิญไฟพระราชทานพระประทีปพระราชทานไปยังท่าน้ำ,พิธีจุดประทีปพระราชทาน,พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลงลอยในบึงพลาญชัย การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม 2 รัชสมัยใต้ร่มพระบารมีสืบสานความรุ่งเรืองเล่าเรื่องเมืองสาเกตนคร โดยชาวร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวได้ร่วมลอยกระทงกับพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ในครั้งนี้ด้วย