มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1330 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กำลังพล และครอบครัว สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 ในพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ สายพันธุ์ข้าวที่ปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 105 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับผลผลิตที่ได้ในวันนี้ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกในฤดูกาลใหม่ต่อไป
สำหรับการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น เป็นประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ รู้จักการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และเรียนรู้หลักทรงงานด้วย