มทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด , รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการต่อปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะมีพระชนมายุ 8 พรรษา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ขณะมีพระชนมายุ 20 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจคุณูปการ ทั้งในด้านการปกครอง ศาสนา และการศึกษา โดยพระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ทำให้โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย