“มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลเข้าวัดฟังธรรม สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”
เช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำข้าราชการทหาร พร้อมกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 16 กว่า 200 นาย เข้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ที่วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น การนำกำลังพล เข้าวัดฟังธรรม และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลได้มีจิตใจที่ดีงาม และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความมีสติรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมhttps://www.youtube.com/watch?v=I78qCdtogoY