เมื่อ 29 พ.ย.62 เวลา 1330 น. พ.ต. มงคล เถาชาลี ผช.สด.อ.ป่าติัว จว.ย.ส. รักษาราชการ สด.อ.ป่าติ้ว จว.ย.ส. ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ณ หอประชุม อำเภอป่าติ้ว โดยมี นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทไทยเบฟฯ หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 700 ผืน