มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองนำ้สาธารณะหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกำลังพล จาก มณฑลทหารบกที่ 27 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่16,สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 80 นาย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ,ส่วนราชการภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและบริเวณโดยรอบหนองผือ ให้สะอาด สวยงาม โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก