เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๗๑๙ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ พร้อมภริยา นำกำลังพลของหน่วยทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านพัก ผบ.มทบ.๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด,นายทวี จงประเสริฐ รอง ผวจ.ร.อ., หน.ส่วนราชการระดับ จังหวัด/อำเภอ, ประธานหอการค้า, รอง นายก อบจ.ร.อ., ประธานสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด,ภาคเอกชนและกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล ครอบครัวและผู้ร่วมพิธี สร้างความรัก ความสามัคคี สานสัมพันธ์ รวมกันเป็นร้อยเอ็ด ต่อไป