วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 6 กองพันสวนสนาม จำนวน 9 กองพันสวนสนาม ,หัวหน้ากอง แผนก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหารจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่ ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการปฏิบัติ เพื่อให้การสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย