นฝ.นศท.มทบ.27
—————————
สรุปผลการปฏิบัติการฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
( 8-10 ก.พ.63 ) จำนวน 207 นาย จาก 60 สถานศึกษา

ประจำวันที่ 10 ก.พ. 63 รายละเอียดดังนี้.-

—————————–

เมื่อเวลา 0800-0900 ชุดครูฝึก ได้ทำการฝึก การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันเบื้องต้น
0900-1000 นฝ.นศท.มทบ.27 ได้จัด นศท.จำนวน 30 นาย ทำความสะอาดและพัฒนาวัดบึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

1000-1100 นฝ.นศท.มทบ.27 ได้ทำพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที 2 หญิง
โดยมีพ.ต.ตระกูล ไพสีขาว รอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.27 เป็นประธาน และได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้ กับ นศท.ดีเด่น และ ได้มอบเกียรติบัตรและปีกร่ม ให้กับ นศท.ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
และในเวลา 1130 ได้ปล่อย นศท.กลับภูมิลำเนา

ทำการฝึก บริเวณ ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด