มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับ เจ้ากรมสารบรรณทหารบกในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ประจำปี 2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี วีรสิทธิ จันทร์ดา เจ้ากรมสารบรรณทหารบก ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ประจำปี 2563 ณ ศูนย์อบรมมณฑลทหารบกที่ 27 โดยเจ้ากรมสารบรรณทหารบกและคณะฯได้เดินทางเข้าสักการะ อนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และ ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราช บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้น เวลา 1000 นาฬิกา เจ้ากรมสารบรรณทหารบก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งดำเนินการอบรมให้กับนายทหารประทวนที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานสารบรรณ และงานธุรการกำลังพลของหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 57 นาย ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 -28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติงานด้านธุรการกำลังพลและสิทธิกำลังพลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีจิตบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านธุรการกำลังพลกองทัพบกต่อไป