ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐตำบลสีแก้ว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1)/หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐตำบลสีแก้ว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดประชารัฐตำบลสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนพดล จอมเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ กิจกรรมประกอบด้วย พัฒนาล้างทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตลาดประชารัฐฯ ทั้งนี้ จัดกำลังพลกองกำลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ จำนวน 30 นาย