เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา 11.00 น พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ จนท.สห.และ รถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการดับไฟ ซึ่งเกิดจากการเผาตอซังข้าวในไร่นาของราษฎรบริเวณ บ.ประตูชัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ผลการปฏิบัติ สามารถดับไฟได้ สามารถสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง