กองทัพบก โดย ศภบ.มทบ.27 สำรวจพื้นที่เตรียมการช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่นา ที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1400 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้แทนชุดปฏิบัติการ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และผู้ใหญ่บ้านท่าเยี่ยม ม.5 ในการสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร ต.ท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่นา จากเหตุอุทกภัย เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 43 ราย เนื้อที่ประมาณ 187 ไร่ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือในการนำทรายออกจากที่นา และปรับพื้นที่การเกษตรให้กับราษฎรต่อไป ซึ่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับแบ่งมอบพื้นที่ จำนวน 100 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการโดยหน่วย กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้จัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป