เมื่อ 25 ก.พ.63 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว ชรก.มทบ.27 เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนานามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ/ผู้แทน เข้าร่วมเสวนาฯ จำนวน 24 คน ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลาง อ.เมืองฯ จว.ร.อ. ในการนี้มีเรื่องเรียนให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ การจัดผ้าป่าสมามัคคีสร้างพญานาคและการจัดกิจกรรมแข่งขีนกีฬาและงานเลี้ยงสานสัมพันธ์รวมกันเป็นร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 ก.พ.63 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโตโยต้าร้อยเอ็ด อ.เมือง จว.ร.อ.