มื่อวันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 0830 ร.ต.สิทธิศักดิ์ ปราสาร รรก.สด.อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. และ จ.ส.อ.นิติธร ศริตวรโชติ เสมียนฯ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านหนองแดง ม.8 อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. โดยมีนายพัฒนา มาตายะศรี ปลัดอำเภอเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน