สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด นำกำลังพลร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานความสุขปีใหม่ ณ ห้องโถงชั้น 1 ในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการในศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมพิธี 50 นาย