มทบ.27 เปิดการฝึกหมวดทหารสารวัตร ขั้นที่ 2 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
วันที่ 26 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมวดทหารสารวัตร ขั้นที่ 2 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศใช้พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม2563 เป็นต้นไป โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ จึงกำหนดให้มีการฝึกกำลังพลของหน่วยใน 2 พื้นที่ คือ หมวดทหารสารวัตรที่รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำการฝึก ณ บริเวณสนามกีฬา กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 และในส่วนหมวดทหารสารวัตรที่รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดยโสธร ได้ทำการฝึก ณ สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีห้วงระยะเวลาการฝึก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563-1 เมษายน 2563 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการตั้งด่านตรวจ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ ฝึกการป้องกันโรคติดต่อ ฝึกการเข้าล้างสิ่งปนเปื้อน และการฆ่าเชื้อโรคโดยมุ่งหวังให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด