กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใยครอบครัวกำลังพลมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 0830 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนคณะแม่บ้านฯสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ของกองทัพบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของครอบครัวกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 งวดที่ 13 จำนวน 4 รายๆ ละ 3000 บาท โดยมอบที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 3 ราย และ นำไปมอบให้ที่บ้านพักของกำลังพล จำนวน 1 ราย
สำหรับเงินสงเคราะห์รายเดือนของกองทัพบกจะมอบให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง โดยจะแบ่งเป็นงวดๆ ละ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้งๆ ละ 3000 บาท ทั้งนี้เพื่อ สงเคราะห์ให้กับบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการดูแลบุตรที่พิการของกำลังพล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป