มทบ.27 ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม 63

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก กล้าณรงค์ วิสุตกุล หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 วางแผน อำนวยการ ควบคุมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม 63 มณฑลทหารบกที่ 27 โดยจากการซ้อมแผน ฯ พบว่า ชุดเผชิญเหตุมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถเข้าสกัดกั้น รั้งหน่วง และคลี่คลายสถานการณ์ได้