วันที่ 30 มี.ค. 63 เวลา 0800-1700 หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 จัดกำลังหมวดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ขั้นที่ 3
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นครูนายสิบ และครูทหารใหม่ และ การจัดกำลัง 1 มว.ช่วยเหลือประชาชน และชี้แจงภารกิจ ขั้นที่ ๓