วันที่ 30 มี.ค.63 เวลา 0800-1700 ศบภ.มทบ.27 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรปรับเกลี่ยทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรจากอุทกภัยปี 2562 กรณีเกษตรกรบางส่วนได้ยื่นคำร้องใหม่ จำนวน 133 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา บ้านท่าทางเกวียน ม.4 และ บ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด