กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 บูรณาการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร จากอุทกภัยปี 2562 กรณีเกษตรกรบางส่วนได้ยื่นคำร้องใหม่ จำนวน 133 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา ที่บ้านท่าทางเกวียน ม.4 และ บ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน

#กองทัพบก
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก