เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 0900 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม รรก.รอง เสธ.มทบ.27 และ พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอของ จว.ร.อ. เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบสรุปดังนี้
1. รพ.ร้อยเอ็ด รายงานสถาาการณ์โรคโควิด 19 ปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อ 3 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 ราย ซึ่งต้องกักตัวที่บ้าน 1 เดือน ครบกำหนดในวันที่ 19 เม.ย.63 ส่วนอีก 2 ราย รักษาตัวใน รพ.ร.อ.ส่วนผู้ที่เฝ้าระวังจำนวน 173 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด
2. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั้ง 6 มาตรการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเช่นการผลิตหน้ากากผ้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู เป็นต้น
3. นอภ.โพนทอง ชี้แจงปัจจุบัน ได้ดำเนินการล็อคดาวน์อำเภอ โดยจำกัดการเข้าออกอำเภอ เช่นจัดให้มีระบบตัวแทนครอบครัวละ 1 คนในการที่จะซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคประจำวัน และจำกัดห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าในเขตเทศบาล/พื้นที่ชั้นใน อ.โพนทอง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผวจ.ร.อ. ได้สั่งการเพิ่มเติมดังนี้
​​1. ยังต้องเข้มข้นใน 6 มาตรการ โดยเฉพาะด้านป้องกันและด้านควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการปฏิบัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม เป็นธรรม
​​2. ยังคงด่านตรวจไว้เพียง 4 ด่าน ให้ทุกอำเภอปรับภารกิจด่านของอำเภอที่จัดตั้งภายใน เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปสนับสนุนด่านตรวจของตำบล หมู่บ้าน กรณีที่พบการกระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. และละเมิดเคอร์ฟิว
​​3. ให้ทุกอำเภอสนับสนุนการปฏิบัติของชุดหมู่บ้านที่เฝ้าระวังการกักกันตนเอง ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง อย่าให้เกิดปัญหา และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่กักกันตนเอง จนกว่าจะครบระยะการกักกัน 14 วัน ทุกราย พร้อมทำความเข้าใจว่า เขาไม่ใช่ผู้ป่วยหรือผู้ติดโรค
​​4. ให้ทุกอำเภอปรับปรุงฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันของทุกหน่วย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีการมอบถุงอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการในอนาคต
​​5. ประกาศของจังหวัด เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันและสื่อสารกับผู้ประกอบการ และประชาชนอย่างถูกต้อง เพราะแต่ละจังหวัดมีความเข้มข้นแตกต่างกัน