ผบ.มทบ.27นำคณะ นายทหารให้คำแนะเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.20 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่ การวางแผนผังจุดต่างๆ, การบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับผิดชอบโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อให้กำลังพล, ครอบครัว ตลอดจนพลทหารกองประจำการได้มีส่วนร่วมและนำไปขยายผลในพื้นที่บ้านพักอาศัยและภูมิลำเนาหลังปลดออกจากกองประจำการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน รวมทั้งให้มีผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดีให้มีปริมาณมาก มีความหลากหลาย นำสู่การบริโภคและจำหน่ายให้กับกำลังพลในหน่วยและชุมชนรอบค่ายอย่างเพียงพอ พร้อมที่จะเป็นครัวหลักของ มณฑลทหารบกที่ 27 สู่ครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และครัวระดับประเทศต่อไป