เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 1530 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำข้อสั่งการและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)จากกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) โดยมี พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด มีนาย วันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ , เลขานุการ และ จนท.ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อสั่งการตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเรื่องมาตรการผ่อนปรนใน 6 เรื่องได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก – ค้าส่ง สนามกีฬา ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และอื่นๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป