สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.27 ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคุณศรีวิจิตร อุทัยพรหม ภริยารองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, นางอัจฉรา ราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
(วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.)