มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมพิจารณากำลังพลผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 1500 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่กำลังพล ในการพิจารณาสวัสดิการบ้านพักตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด