“กองทัพบก เข้าช่วยเหลือ เมื่อราษฎรประสบภัย”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โดย สัสดีอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พบว่ามีราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 หมู่บ้าน 10 หลังคาเรือน
ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดภัย ได้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป