มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธียกเสาเอกศาลาทรงงาน โครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 0819 บริเวณมณฑลพิธีพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารศาลาทรงงาน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27,คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ มี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี และประชาชนเข้าร่วมเพื่อเป็นศิริมงคล

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำ ผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมการบรรยายประกอบในพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดีและได้ร่วมปลูกต้นอินทนิลบกซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดไว้เป็นที่ระลึก
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 22 ไร่ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 หน่วยงาน และภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี เข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุนในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ ส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน และขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป