ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมปลูกพืชผักพันธุ์พระราชทานฯลงในแปลงผักโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 1600 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมปลูกพืชผักพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ผักคะน้า แมงลัก มะเขือกรอบขาว มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา พริกขี้หนู กระเพรา กระเจี๊ยบเขียว ลงในแปลงผักโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว หากเหลือจากการบริโภคแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย