มทบ.27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2
พันเอกภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย แก่ประชาชนชาวไทย โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด