มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภัทรพล พิมพ์กินรี บุตรของ สิบเอก ธีรเดช พิมพ์กินรี สังกัดกองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท และ นายสันติสุข คำทา บุตรของ จ่าสิบเอก วุฒิพงษ์ คำทา สังกัด กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจอย่างดียิ่ง