มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอง แผนก ฝ่าย ต่างๆ และ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ในห้วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ และ เน้นย้ำนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลที่ 27 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ฝ่ายเสนาธิการ หัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีจังหวัดยโสธร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง