มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจบ้านพักและเขตสุขาภิบาล ตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” และตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2563 ตามโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลและครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 1330 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะกรรมการตรวจบ้านพัก ฯ ได้ดำเนินการตรวจบ้านพักของทางราชการที่กำลังพลและครอบครัวพักอาศัยอยู่ ตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” และเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2563 ตามโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด” โดยกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสถานที่ เขตสุขาภิบาลในความรับผิดชอบ รวมทั้งอาคารบ้านพักให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะค่ายทหาร คือ บ้านของเรา