เมื่อ 29 มิ.ย. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ ( มว.รส.มทบ.27 ) ร่วมกับ นายมนู สรรพวุธ นายก อบต.ดอนโอง ,ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายวิชิต ศีลพันธ์ นอภ.โพธิ์ชัย ในโอกาสเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพและวัสดุซ่อมแซมบ้าน ให้กับครัวเรือนที่ประสบภัยไฟไหม้บ้านเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน 1.นายสุพรรณ วีระพันธ์ บ้านเลขที่ 59 2.นายประมวล นาทสีทา บ้านเลขที่ 65 ม.3 บ.ปากปลาค้าว ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ. ผลการปฎิบัติ ประชาชนมีความรู้สึกขอบคุณส่วนราชการที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ ในครั้งนี้