วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 1000 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม ช่วยราชการ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย วงษ์ประเสริฐ กรรมการประจำมัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์ เข้าร่วมพิธี