ผบ.มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ครั้งที่ 18 / 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จากการประชุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-2019) จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปดังนี้
1. จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 14 ราย
2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กรณีพบผู้ติดเชื้อเข้าไปในสถานประกอบการ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปิดสถานประกอบการดังกล่าวขั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 เม.ย. 64 และจะนำร่างประกาศเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เพื่อประกาศใช้ต่อไป
3. การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมได้ภายใน 1 สัปดาห์
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D M H TT อย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ และ หมอชนะ
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกกักตัวและขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน