มณฑลทหารบกที่ 27 นำ ขุนภักดี 27 ,Army barber และ ชุดแพทย์ฝังเข็ม สนับสนุนโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 11 ปี 2563 และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ต่อจากนั้น พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน มอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ร่วมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกปในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุก มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือ ขุนภักดี 27 จัดกิจกรรม “ปณิธานเพื่อประเทศไทย”เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของกองทัพบก และประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล ภารกิจของกองทัพบกและมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ได้นำชุดช่างตัดผม Armry barber ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์เศรษฐกิจตกตำ่ และจัดชุดแพทย์ฝังเข็ม จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ออกให้บริการรักษาโรค เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน