เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมตัดสินการประกวดวิดีทัศน์ ประกอบเพลง ในหัวข้อ “นศท.รักประเทศไทย”เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมตัดสินการประกวดวิดีทัศน์ ประกอบเพลง ในหัวข้อ “นศท.รักประเทศไทย”เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร โดยมีคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งเป็นผู้แทนจาก มณฑลทหารบกที่ 27 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจากสถาบันต่างๆในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ณ ห้องเกียรติยศ หน่วยฝึก นศท.มทบ.27 ซึ่งมีสถานศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ ยโสธร ส่งเข้าประกวดจำนวน 20 แห่ง เมื่อ 14 กันยายน 2563