“มทบ.27 มีแล้วแบ่งปัน เติมรัก เติมน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี แบ่งปัน ผ่านตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019