“น้องทหารใหม่ฝึกมวยไทย สืบสานวิชาการต่อสู้ให้คงอยู่สืบไป”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ฝึกมวยไทย ให้กับน้องๆทหารใหม่ ผลัด 2/65 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย นำไปใช้เป็นศิลปะป้องกันตัว เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการสืบสานวิชาการต่อสู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป