“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล”
วันที่ 18 มกราคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลที่บรรจุรับราชการใหม่ และกำลังพลที่ไม่เคยกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เข้าร่วมในพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ พร้อมเสียสละแม้เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ