ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายสมาคมแม่บ้าน ทบ. ของหน่วย มทบ.27 และ ร.16 พัน.1
คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ฯ ในโอกาสเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด มี คณะแม่บ้านจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมให้การต้อนรับ
โดยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ได้วางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ต่อจากนั้นได้เข้าพบปะให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย แบ่งออกเป็นบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพ จำนวน 5 ราย พร้อมมอบทุนยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแทนความห่วงใย
หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมและอุดหนุนกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ณ อาคารเรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27