“ชิงเก็บ ลดเผา” เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากไฟป่า
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ป่าชุมชนดงน้ำคำ บ้านน้ำคำ หมู่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง