“สร้างเยาวชน ปลูกฝังการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง”
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการกุศลบ้านยางเครือ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 65 คน เข้าศึกษาเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ร้อยตรี อภิชัย เทียนพิมาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจ และร่วมกรอกดินใส่ถุงดำสำหรับขยายพันธุ์ผัก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน