ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่ามีราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7 อำเภอ 9 ตำบล บ้านเรือนเสียหาย 90 หลังคาเรือน
ซึ่งในเบื้องต้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป